Download Comic Book

To process your registration, TIBCO Software Inc. and TIBCO affiliates (collectively “TIBCO”) need to collect the below personal data from you. By registering for this TIBCO resource, you are consenting to TIBCO processing this data and contacting you by email, telephone, and/or social media with resource-related information.

Khởi đầu rắc rối - một ngày đầy “phiêu lưu” tại TIBCO Việt Nam

Bạn luôn tự hỏi một ngày bình thường ở một công ty hàng đầu về Phân tích và Quản lý Dữ liệu sẽ diễn ra như thế nào? Vậy thì Comic Book "Khởi đầu rắc rối" của chúng tôi chính là dành cho bạn. Hãy cùng khám phá những thách thức hàng ngày mà các chuyên gia Q.A. , developer hay cả nhóm quản lý của chúng tôi phải đối mặt nhé! Tất nhiên, đây là một tác phẩm hư cấu. Các chi tiết tương đồng về người hay sự kiện thực tế cũng chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên, ngoại trừ niềm vui, thử thách và sự nghiệp chói lọi phía trước mà bạn sẽ có tại TIBCO Việt Nam!

Khởi đầu rắc rối - một ngày đầy “phiêu lưu” tại TIBCO Việt Nam

You may also be interested in: