Sam Surana

Sr. Partner Technical Architect, Microsoft